Zasady korzystania z platformy e-learningowej ZSME

  1. Platforma e-learningowa ZSME pełni rolę wspomagającą proces dydaktyczny prowadzony w ZSME.
  2. Konta zakładane przez użytkowników są moderowane przezadministratoraPlatformy.
  3. Nadawaniem uprawnień nauczyciela w danym kursie oraz tworzeniem nowych kursów zajmuje się administrator Platformy po otrzymaniu zgłoszenia od Prowadzącego.
  4. Dostęp do kursu zamkniętego wymaga użycia klucza.
  5. Klucz ustala i podaje uczniom na zajęciach Prowadzący dane zajęcia. Osoby znające klucz do kursu nie są upoważnione do informowania o nim innych użytkowników Platformy.
  6. Wszystkie zasoby umieszczone na Platformie są chronione prawem autorskim. Rozpowszechnianie tych materiałów w dowolnej formie bez zgody autorów jest surowo wzbronione.
  7. Zabrania się zawierania w publikowanych materiałach oraz wypowiedziach zwrotów wulgarnych, obraźliwych oraz głoszenia poglądów niezgodnych z prawem.

Moodle samouczek - przydatne linki